யுகபுருஷன்
#700 5(3)
கற்பனை
அன்பிற்கும் உண்டோ!
#179 5(53)
கற்பனை
கதவைத் தட்டும் கரங்கள் - திகில் கதை
#680 4.8(4)
த்ரில்லர்
ஜோகிமாரா
#751 5(2)
Repeat
நான் யார்?
#504 4.8(10)
பெண்மையக் கதைகள்
பூ பாரம்
#357 4.7(20)
கற்பனை
காதல் சாதி(தீ)..
#139 4.9(67)
பெண்மையக் கதைகள்
வனமகள்
#290 5(27)
கற்பனை
அன்னக்கிளி சவுண்டு சர்வீஸ்
#294 5(26)
காதல்
எங்கே? எப்படி?
#266 4.6(32)
அறிவியல் புனைவு
அண்ணா நூலகம்
#339 5(21)
கற்பனை
அரூபம்
#306 5(25)
கற்பனை
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#130 5(70)
காதல்
பருத்திக்கோட்டை
#255 4.7(36)
சரித்திரக் கதைகள்