சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
முதன் முதல் பறந்த பறவை
#250 5(34)
உண்மைக் கதைகள்
சின்ன ஆசை
#252 4.4(38)
கற்பனை
வானமே எல்லை
#253 4.8(35)
சிறார் இலக்கியம்
அநேக ஆசிர்வாதங்களுடன்
#254 4.9(34)
கற்பனை
பருத்திக்கோட்டை
#255 4.7(36)
சரித்திரக் கதைகள்
நீர்க்குமிழி
#256 4.9(34)
உண்மைக் கதைகள்
என் சுவாசக் காற்றே... !
#257 4.7(35)
கற்பனை
திமிரு புடிச்சவ
#258 4.8(34)
உண்மைக் கதைகள்
Lift (லிப்ட்)
#260 5(32)
த்ரில்லர்
நிழலைத் தொலைத்தவள்....!
#261 4.9(32)
பெண்மையக் கதைகள்
பட்டாளத்துக்காரனின் தர்மம்
#263 5(31)
கற்பனை
மேரியின் முத்தம்
#264 4.8(32)
பெண்மையக் கதைகள்
கல்யாண சமையல் சாதம்
#265 4.9(30)
உண்மைக் கதைகள்