கரகாட்டம்
#296 4.7(27)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆதிரா
#297 4.9(26)
பெண்மையக் கதைகள்
கடைசி நாள் BYE BYE
#298 4.9(26)
உண்மைக் கதைகள்
அழகிற்கு நிறமேதடி
#300 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
மீண்டும் ஒரு முறை
#301 5(25)
காதல்
நிதர்சனம்
#302 4.8(26)
கற்பனை
சதுரங்கம் - விஜி ஆர் கிருஷ்ணன்
#303 4.6(27)
த்ரில்லர்
எதிரிக்கும் உதிரிக்கும் வெடி வைப்போம்....
#304 5(25)
த்ரில்லர்
முத்தே முத்தம்மா
#305 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
அரூபம்
#306 5(25)
கற்பனை
சுடுசொல்
#307 4.9(25)
பெண்மையக் கதைகள்
பீச்சுமை
#308 4.4(27)
உண்மைக் கதைகள்
அறியாமை
#309 5(24)
பயண இலக்கியம்
முதல் முத்தம்
#310 5(24)
பெண்மையக் கதைகள்