மௌட்டியம்
#110 4.9(82)
பெண்மையக் கதைகள்
பேரலல்
#111 4.9(81)
த்ரில்லர்
கமலி
#112 5(79)
த்ரில்லர்
விடுதியில் தற்கொலை
#113 4.8(82)
த்ரில்லர்
தாய்மை
#116 4.8(79)
உண்மைக் கதைகள்
உலகின் மிகச் சிறிய காதல் கதை
#118 4.9(78)
காதல்
அந்தமானும், ஆச்சியும்
#120 4.7(79)
கற்பனை
அன்பு சூழ் மனது
#121 4.9(76)
பயண இலக்கியம்
மௌனக் குழந்தை
#122 4.8(77)
கற்பனை
ஜூன் 20 நடந்தது என்ன ?
#124 4.9(75)
பதின்பருவக் கதைகள்
அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனதிகாரம்
#126 4.9(75)
பெண்மையக் கதைகள்
இருள் நிலா
#127 4.8(75)
த்ரில்லர்
காதல் என்பது . . .
#129 4.8(72)
காதல்