கொஞ்சம் பாசம்.
#850 5(1)
காதல்
நீ நிலா! நான் சிபி!
#923 0(0)
காதல்
மாடிக்கு வந்த பா(ம்)பு
#711 5(3)
கற்பனை
சங்கீதாவின் சங்கீதம்.
#886 5(1)
காதல்
மதில் மேல்
#873 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
அதிசயமா ? அனுக்கிரகமா !
#694 5(3)
கற்பனை
poor children
#786 5(2)
Not applicable to thamizh
திருமணம் @ திருச்செந்தூர்
#621 5(5)
த்ரில்லர்
வாசுகி
#661 3.3(6)
பெண்மையக் கதைகள்
வீழ்தல்
#928 0(0)
கற்பனை
பண்ணையாரின் மனிதாபிமானம்
#823 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
தலைப்பு: மஹிமாவின் காதல்.
#759 5(2)
காதல்
கார்க்குழலி
#628 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
மதுபானக் கடை
#841 5(1)
உண்மைக் கதைகள்