அன்பால் இணைந்தோம்
#575 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
கதிர்வேலவன்
#586 4.9(7)
பெண்மையக் கதைகள்
கனவு நனவாகிய பொழுதுகள்
#590 4.7(7)
பெண்மையக் கதைகள்
"பரிகாரம்"
#603 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
காமத்தை தேடியவளின் வாக்குமூலம்
#604 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
கயிறுகள்
#606 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
கிக்கீ
#611 4.8(6)
பெண்மையக் கதைகள்
முற்பகல் செய்யின்...
#625 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
கார்க்குழலி
#628 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
கழுவேற்ற வதம்
#633 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
அசுரன், யுவதி மற்றும் லாக்டவுன்
#639 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#640 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
அப்பா பொண்ணு
#647 4.8(5)
பெண்மையக் கதைகள்
வாசுகி
#661 3.3(6)
பெண்மையக் கதைகள்