இரவின் மோகினி யாழினியின் துள்ளல்!
#725 5(3)
த்ரில்லர்
துப்பாக்கி முனையில்
#726 4.7(3)
த்ரில்லர்
ஆடு புலி ஆட்டம்
#727 4.7(3)
த்ரில்லர்
புலிக்குத்தி
#728 4.7(3)
சரித்திரக் கதைகள்
அரசு வேலை...
#729 4.7(3)
உண்மைக் கதைகள்
உடைந்த கண்ணாடியில் பிம்பங்கள்
#730 4.7(3)
கற்பனை
"காலத்துக்கும் நீ வேணும்"
#731 4.3(3)
காதல்
ஒரு நாள் இரவு
#732 4(3)
த்ரில்லர்
தீ மிதிர்காலம்
#733 4(3)
த்ரில்லர்
மூன்றாம் பால்
#734 4(3)
உண்மைக் கதைகள்
மேகம் படர்ந்த தாஜ்மகாஹால்
#735 4(3)
காதல்
தாயின் வளர்ப்பு
#736 4(3)
கற்பனை
சிவப்பு சிக்னல் விளக்குகள்
#738 3.7(3)
உண்மைக் கதைகள்
சிறகு
#739 3.7(3)
பெண்மையக் கதைகள்