பட்டாம்பூச்சியின் பாடம்
#558 4.8(8)
பெண்மையக் கதைகள்
மறுபிறவி
#559 4.8(8)
கற்பனை
என் காதல் தேவதையே
#560 4.8(8)
காதல்
கருவேலக் கனவுகள்
#561 4.6(8)
கற்பனை
"சரோஜா அப்படித்தான்"!!
#562 4.5(8)
உண்மைக் கதைகள்
முதல் நீ முடிவு நான்
#563 4.5(8)
காதல்
சும்மா தானே இருக்கே
#564 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆடாதாரே கண்ணா
#565 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
முரண் ஏன்? மனமே!
#566 5(7)
காதல்
மன்னன் மகள்
#567 5(7)
காதல்
யாசகர்
#568 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
அவள்
#569 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
குதிரை பொம்மை
#570 5(7)
கற்பனை
அனுமானம்
#571 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்