விரல்கள்
#526 4.8(9)
சிறார் இலக்கியம்
ஒரு உயிர்
#528 4.8(9)
கற்பனை
வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ...!
#529 4.7(9)
உண்மைக் கதைகள்
தடுமாறிய நெஞ்சம்
#530 4.7(9)
காதல்
கனா காணும் காவலன்
#531 4.7(9)
திகில்
நம்பிக்கையை உடைக்கும் தண்டனை
#532 4.6(9)
உண்மைக் கதைகள்
கோதுமை இட்லி
#533 4.6(9)
பெண்மையக் கதைகள்
வைரஸ்
#534 5(8)
காதல்
இவள் இப்படி தான்
#535 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
விடைகொடு உயிரே
#536 5(8)
கற்பனை
புது சட்டை
#537 5(8)
கற்பனை
மனிதம்
#538 5(8)
கற்பனை
வெற்றிக் கோப்பை
#539 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
“சிந்தா நதி”
#540 5(8)
காதல்