புது சட்டை
#537 5(8)
கற்பனை
மனிதம்
#538 5(8)
கற்பனை
வெற்றிக் கோப்பை
#539 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
“சிந்தா நதி”
#540 5(8)
காதல்
ஒற்றை இலையின் முத்தம்
#541 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
அமிர்தம்
#542 5(8)
அறிவியல் புனைவு
அந்த நாட்கள் - பெண்ணகராதி
#543 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
கதவு
#544 5(8)
மர்மம்
புரிதல்
#545 4.4(9)
கற்பனை
கர்வம்
#546 5(8)
அறிவியல் புனைவு
காட்டு தீ
#547 5(8)
உண்மைக் கதைகள்
ரெண்டு கோமாளிகள்
#548 5(8)
நகைச்சுவை
சிக்னல்
#549 5(8)
த்ரில்லர்
நினைவு
#550 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்