விதை
#493 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
மழை தேவதை
#494 5(10)
அறிவியல் புனைவு
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
நம் சமூகம் நம் பொருப்பு
#496 5(10)
த்ரில்லர்
உதயன்
#497 4.9(10)
கற்பனை
பாண்டு
#498 4.9(10)
பெண்மையக் கதைகள்
மரண வேதனை
#499 4.9(10)
கற்பனை
அரசியல் கதை
#500 4.9(10)
அரசியல்
ராமன் இல்லையடி வாசவி
#501 4.9(10)
உண்மைக் கதைகள்
சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ்
#502 4.9(10)
காதல்
எக்ஸ்
#503 4.9(10)
திகில்
நான் யார்?
#504 4.8(10)
பெண்மையக் கதைகள்
கிழிஞ்ச கதவு
#505 4.8(10)
பெண்மையக் கதைகள்
நினைவுச் சுழற்சி
#506 4.6(10)
கற்பனை