மனப்பிறழ்வு
#551 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
90s-kid
#552 4.3(9)
அறிவியல் புனைவு
ஓம் சிங்
#553 4.9(8)
அரசியல்
ஊரடங்கு ஊடல்
#554 4.9(8)
காதல்
ரோஐh மலரும் தேனீயும்
#555 4.9(8)
சிறார் இலக்கியம்
வானம்பாடி பஞ்சாயத்து போர்டு
#556 4.3(9)
கற்பனை
நிமலனின் ஶ்ரீவள்ளி
#557 4.8(8)
கற்பனை
பட்டாம்பூச்சியின் பாடம்
#558 4.8(8)
பெண்மையக் கதைகள்
மறுபிறவி
#559 4.8(8)
கற்பனை
என் காதல் தேவதையே
#560 4.8(8)
காதல்
கருவேலக் கனவுகள்
#561 4.6(8)
கற்பனை
"சரோஜா அப்படித்தான்"!!
#562 4.5(8)
உண்மைக் கதைகள்
முதல் நீ முடிவு நான்
#563 4.5(8)
காதல்
சும்மா தானே இருக்கே
#564 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்