ஒரு காதலனின் கதை
#595 5(6)
காதல்
வாக்கு
#597 5(6)
அரசியல்
வாடகை வீடு
#598 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
இன்னார்க்கு இன்னாரென்று
#599 5(6)
கற்பனை
Delivery/டெலிவரி
#600 5(6)
திகில்
உயிர்த் தோழன்……
#601 5(6)
கற்பனை
ஆசான்
#602 5(6)
கற்பனை
"பரிகாரம்"
#603 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
காமத்தை தேடியவளின் வாக்குமூலம்
#604 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
லோராண்டியும் லோகேஸ்வரியும்
#605 5(6)
நகைச்சுவை
கயிறுகள்
#606 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
என் பெயர் பூர்ணசந்திரன்
#607 5(6)
அறிவியல் புனைவு
நகராதே நரகம் மிக அருகில்
#608 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
நீலா
#610 4.8(6)
காதல்