ஜீவமித்ரன்
#480 4.7(11)
காதல்
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்
ஈரக்காற்றிலே
#482 4.6(11)
கற்பனை
காயத்ரியின் காதலன்
#483 5(10)
காதல்
புதிய பாதை
#484 5(10)
கற்பனை
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
வாழ்க்கை ஜன்னல்
#487 5(10)
பயண இலக்கியம்
ஈமச் சடங்கு
#488 5(10)
பெண்மையக் கதைகள்
ஏழை எழுத்தாளரின் ஏக்கம்
#489 5(10)
கற்பனை
காலம் கடந்துவிட்டது
#490 5(10)
கற்பனை
பாச வெறியன்
#491 5(10)
பயண இலக்கியம்
கோடாரி
#492 5(10)
திகில்
விதை
#493 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
மழை தேவதை
#494 5(10)
அறிவியல் புனைவு