மீண்டும் ஒரு முறை
#301 5(25)
காதல்
கருப்பு வெள்ளை
#275 4.9(29)
நகைச்சுவை
SPRING VILLA
#138 5(66)
கற்பனை
விடைகொடு உயிரே
#536 5(8)
கற்பனை
காதல் என்பது எதுவரை
#174 4.8(58)
காதல்
நத்தை
#399 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
சிக்னல்
#549 5(8)
த்ரில்லர்
ஆசான்
#602 5(6)
கற்பனை
தீர்த்தக்கரை ஓரத்திலே
#327 4.3(26)
காதல்
நிலைப்பவை
#458 4.8(12)
பெண்மையக் கதைகள்
விரல்கள்
#526 4.8(9)
சிறார் இலக்கியம்
சகுனம்
#292 5(26)
பெண்மையக் கதைகள்
நானும் என் பேனாவும் - கடைசி நாள்
#211 4.9(44)
கற்பனை