மகா மன்னிப்பு
#620 5(5)
கற்பனை
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
விடைகொடு உயிரே
#536 5(8)
கற்பனை
டர்ர்.... புர்ர்....
#352 4.9(20)
நகைச்சுவை
கமலாவின் கதை
#389 5(16)
பெண்மையக் கதைகள்
நிழல்
#410 5(15)
அமானுஷ்யம்
பாட்டி வைத்தியம் - அம்பாள் முத்துமணி
#149 4.9(64)
கற்பனை
என் குடும்ப கதை
#362 5(18)
உண்மைக் கதைகள்
கூழாங்கற்களின் கூட்டுக்காரர்கள்
#415 4.9(15)
கற்பனை
SPRING VILLA
#138 5(66)
கற்பனை
காட்டு தீ
#547 5(8)
உண்மைக் கதைகள்
பைரி
#519 4.9(9)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆடி வா வாத்தா
#277 4.9(29)
கற்பனை
இவள் ஒரு இல்லத்தரசி
#329 5(22)
பெண்மையக் கதைகள்