நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
அம்மாவுக்கு கல்யாணம்!
#226 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
வெம்பல்
#712 5(3)
கற்பனை
நிமலம்
#314 5(24)
கற்பனை
நத்தை
#399 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
காதல் வாகனம்
#341 4.9(21)
பதின்பருவக் கதைகள்
பட்டாளத்துக்காரனின் தர்மம்
#263 5(31)
கற்பனை
ஒரு அகதியின் கடிதம்
#521 4.9(9)
சரித்திரக் கதைகள்
சிக்னல்
#549 5(8)
த்ரில்லர்
எக்ஸ்
#503 4.9(10)
திகில்
முல்லைக் கொடியும் கொடி வீரனும்
#613 4.7(6)
அமானுஷ்யம்
நம்பிக்கை
#246 5(35)
உண்மைக் கதைகள்
செயல்
#429 4.5(15)
அரசியல்
புலிக்குத்தி
#728 4.7(3)
சரித்திரக் கதைகள்