உணர்வுகள் -vs- உணர்ச்சிகள்
#593 5(6)
கற்பனை
மூணாறு
#152 5(63)
கற்பனை
ஆடி வா வாத்தா
#277 4.9(29)
கற்பனை
வண்ணாத்திக்குருவி
#267 4.9(30)
சிறார் இலக்கியம்
அமிர்தம்
#542 5(8)
அறிவியல் புனைவு
வியாக்கிரம்
#268 4.7(31)
கற்பனை
அந்தமானும், ஆச்சியும்
#120 4.7(79)
கற்பனை
அறியாமை
#309 5(24)
பயண இலக்கியம்
பேரன்பு நூலகம்
#89 4.9(100)
காதல்
நிழல்
#410 5(15)
அமானுஷ்யம்
புன்னகை
#220 5(41)
காதல்
ஊழ்வினை
#324 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
இன்னொரு யசோதரா.
#215 5(42)
பெண்மையக் கதைகள்
இதயம் விற்பனைக்கு அல்ல!
#351 4.9(20)
த்ரில்லர்