ஊழ்வினை
#324 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
புடவை நல்லா இருக்கா...!?
#425 5(14)
அமானுஷ்யம்
வியாக்கிரம்
#268 4.7(31)
கற்பனை
தடுமாறும் தடங்கள்
#398 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
மெழுகுவர்த்தி
#465 5(11)
மர்மம்
வாழ்க்கை
#247 4.9(36)
உண்மைக் கதைகள்
அமுதமெனும் வார்த்தைகள்...
#131 4.9(70)
கற்பனை
ஏன் வனிதா
#181 4.8(54)
உண்மைக் கதைகள்
மிதுன் சக்கரவர்த்தி
#338 5(21)
பயண இலக்கியம்
தீர்த்தக்கரை ஓரத்திலே
#327 4.3(26)
காதல்
வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#592 4.4(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
சின்ன ஆசை
#252 4.4(38)
கற்பனை
ஓய்வு
#334 4.9(22)
பெண்மையக் கதைகள்