பேரன்பு நூலகம்
#89 4.9(100)
காதல்
அம்மாவுக்கு கல்யாணம்!
#226 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆட்டுப்பாலும், அடுப்புக்கரியும்!
#102 5(90)
உண்மைக் கதைகள்
இந்த பந்தம் போதும்!
#229 4.8(41)
உண்மைக் கதைகள்
மூணாறு
#152 5(63)
கற்பனை
உதயன்
#497 4.9(10)
கற்பனை
ஞாயிற்றுக்கிழமை
#206 5(45)
நகைச்சுவை
மாற்றாந்தாய்
#223 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
இன்னுயிர் தந்தனை
#161 4.8(62)
பதின்பருவக் கதைகள்
மற்றொரு இரவு
#430 4.9(14)
த்ரில்லர்
லோராண்டியும் லோகேஸ்வரியும்
#605 5(6)
நகைச்சுவை
நட்பு...
#98 5(91)
உண்மைக் கதைகள்
செல்வம்
#284 5(27)
பெண்மையக் கதைகள்