வாசகன்
#78 4.9(107)
நகைச்சுவை
கண்ணீர் துளிகள்
#163 5(58)
பெண்மையக் கதைகள்
காமத்தை தேடியவளின் வாக்குமூலம்
#604 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
உயிர்த் தோழி
#507 4.6(10)
த்ரில்லர்
நிழலாய் நானிருப்பேன்
#328 4.8(23)
அமானுஷ்யம்
சிங்கப் பெண்ணே
#200 4.9(47)
கற்பனை
அன்பு சூழ் மனது
#121 4.9(76)
பயண இலக்கியம்
சிலம்பாயி
#209 4.8(45)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனி(ளி)ன் கதை
#353 4.6(21)
பெண்மையக் கதைகள்
நீர்க்குமிழி
#256 4.9(34)
உண்மைக் கதைகள்
இன்னுயிர் தந்தனை
#161 4.8(62)
பதின்பருவக் கதைகள்
கோடாரி
#492 5(10)
திகில்
சூல்
#93 4.9(94)
பதின்பருவக் கதைகள்
அவளின் ஆசை...
#381 4.6(18)
பெண்மையக் கதைகள்