நாசுக்கு
#55 5(160)
கற்பனை
பிரிந்த பிறகு 2
#17 5(554)
புராணம்
பருத்திக்கோட்டை
#255 4.7(36)
சரித்திரக் கதைகள்
நீலநிறம்
#210 4.9(44)
உண்மைக் கதைகள்
கமலி
#112 5(79)
த்ரில்லர்
முனியப்பத்தா
#84 4.8(106)
பெண்மையக் கதைகள்
ஒரு தலை ராகம்
#145 4.9(65)
காதல்
காதல் என்பது . . .
#129 4.8(72)
காதல்
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#130 5(70)
காதல்
மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர்
#222 4.9(41)
காதல்
எதிர்பாராத வார்த்தை
#108 4.9(83)
உண்மைக் கதைகள்
நேரச் சிதறல்
#373 4.9(17)
உண்மைக் கதைகள்
கடமை
#213 4.8(44)
உண்மைக் கதைகள்
சுக்கிரன் நீச்சம்
#280 5(28)
நகைச்சுவை