தோணி
#30 5(297)
கற்பனை
மே மாதக் கனவுகள்
#72 4.8(120)
சிறார் இலக்கியம்
கடமை கண்ணியம் தட்டுப்பாடு
#394 4.9(16)
அரசியல்
பெண் என பூமியில் பிறந்து விட்டால்
#218 4.8(43)
பெண்மையக் கதைகள்
கத்தரி
#239 4.9(38)
கற்பனை
இரவின் மோகினி
#623 5(5)
த்ரில்லர்
கண்ணீர் துளிகள்
#163 5(58)
பெண்மையக் கதைகள்
சிங்கப் பெண்ணே
#200 4.9(47)
கற்பனை
இருள் நிலா
#127 4.8(75)
த்ரில்லர்
காதலே காத்திரு
#198 4.8(48)
காதல்
பெத்த மனம் பித்து
#248 4.9(35)
கற்பனை
அரள்
#358 4.6(20)
த்ரில்லர்
நிழலாய் நானிருப்பேன்
#328 4.8(23)
அமானுஷ்யம்
லோராண்டியும் லோகேஸ்வரியும்
#605 5(6)
நகைச்சுவை