பாலைவன முத்தங்கள்
#154 4.9(63)
காதல்
சொப்பு
#42 5(196)
பெண்மையக் கதைகள்
உலகின் மிகச் சிறிய காதல் கதை
#118 4.9(78)
காதல்
தனிக்குடித்தனம்
#148 4.9(64)
காதல்
யாருடா நீங்கல்லாம்?
#243 5(36)
அறிவியல் புனைவு
திமிரு புடிச்சவ
#258 4.8(34)
உண்மைக் கதைகள்
ஆண்டாளு இப்ப நம்மாளு
#59 4.9(149)
பெண்மையக் கதைகள்
இன்றைக்கு நான்கு கனவுகள்
#464 5(11)
அறிவியல் புனைவு
திசை தேடும் பறவைகள்
#182 4.8(54)
உண்மைக் கதைகள்
பபுள்கம்
#270 4.8(30)
உண்மைக் கதைகள்
அணிக்கறி
#217 4.9(43)
உண்மைக் கதைகள்
பிரிந்த பிறகு
#15 5(583)
புராணம்
பூங்குழலி காத்திருப்பாள்
#276 4.9(29)
உண்மைக் கதைகள்
ஃபைட்டர்
#144 4.9(65)
உண்மைக் கதைகள்