தாலிக்கொடி
#766 5(2)
பயண இலக்கியம்
ஓர்மம்
#376 4.9(17)
அறிவியல் புனைவு
கருகிய ஆன்மா
#367 4.9(18)
அமானுஷ்யம்
காதலும் கம்யூனிசமும்
#313 5(24)
அரசியல்
அறுபதிலும்...
#224 4.9(41)
காதல்
இன்னொரு யசோதரா.
#215 5(42)
பெண்மையக் கதைகள்
புதியவர்
#585 4.9(7)
பயண இலக்கியம்
என்னை விட்டுப் போகாதே ..
#273 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
வாழ்வு தொடங்குமிடம் நீதானே!!!
#221 4.9(41)
உண்மைக் கதைகள்
இழை
#365 4.9(18)
மர்மம்
சொம்புத்தூக்கி
#688 4.5(4)
நகைச்சுவை
ஜன்னல் நண்பன்
#455 5(12)
சிறார் இலக்கியம்
உறவுகள் தொடர்கதை
#862 5(1)
காதல்
மணற் சிற்பங்கள்
#408 5(15)
பெண்மையக் கதைகள்