முதல் முத்தம்
#310 5(24)
பெண்மையக் கதைகள்
இதயம் விற்பனைக்கு அல்ல!
#351 4.9(20)
த்ரில்லர்
டியூஷன் பாடம்
#404 4.7(16)
பதின்பருவக் கதைகள்
Untitled
#185 4.9(51)
காதல்
இனிய இம்சையே
#424 5(14)
காதல்
மாற்றாந்தாய்
#223 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
காதலும் கம்யூனிசமும்
#313 5(24)
அரசியல்
நம்பிக்கை
#774 5(2)
அரசியல்
மிதுன் சக்கரவர்த்தி
#338 5(21)
பயண இலக்கியம்
கருகிய ஆன்மா
#367 4.9(18)
அமானுஷ்யம்
நம்பிக்கை
#246 5(35)
உண்மைக் கதைகள்
என்னை விட்டுப் போகாதே ..
#273 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
வைரஸ்
#534 5(8)
காதல்
காதல் வாகனம்
#341 4.9(21)
பதின்பருவக் கதைகள்