செல்வம்
#284 5(27)
பெண்மையக் கதைகள்
அறியாமை
#309 5(24)
பயண இலக்கியம்
அம்மா எனும் குழந்தை
#374 4.7(18)
நகைச்சுவை
இதயம் விற்பனைக்கு அல்ல!
#351 4.9(20)
த்ரில்லர்
மௌட்டியம்
#110 4.9(82)
பெண்மையக் கதைகள்
தாலிக்கொடி
#766 5(2)
பயண இலக்கியம்
சதுரங்கம் - விஜி ஆர் கிருஷ்ணன்
#303 4.6(27)
த்ரில்லர்
வாரிசு..!!
#311 4.8(25)
த்ரில்லர்
வைரஸ்
#534 5(8)
காதல்
தந்தை மகற்காற்றும்....
#282 4.7(29)
சாகசம்
ஞாயிற்றுக்கிழமை
#206 5(45)
நகைச்சுவை
ஆடி வா வாத்தா
#277 4.9(29)
கற்பனை
உதயன்
#497 4.9(10)
கற்பனை
ஊழ்வினை
#324 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்