இன்னுயிர் தந்தனை
#161 4.8(62)
பதின்பருவக் கதைகள்
மற்றொரு இரவு
#430 4.9(14)
த்ரில்லர்
நம்பினால் நம்புங்கள்
#146 4.8(66)
அமானுஷ்யம்
சுக்கிரன் நீச்சம்
#280 5(28)
நகைச்சுவை
சூல்
#93 4.9(94)
பதின்பருவக் கதைகள்
காதல்
#227 5(40)
காதல்
முதல் முத்தம்
#310 5(24)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆட்டுப்பாலும், அடுப்புக்கரியும்!
#102 5(90)
உண்மைக் கதைகள்
ஒரு துளி கண்ணீர்
#233 5(38)
உண்மைக் கதைகள்
அன்பு சூழ் மனது
#121 4.9(76)
பயண இலக்கியம்
காதல் சொன்ன கணமே
#312 5(24)
காதல்
அம்மா எனும் குழந்தை
#374 4.7(18)
நகைச்சுவை
ஒரு வேளை
#360 4.7(19)
உண்மைக் கதைகள்
ஞாயிற்றுக்கிழமை
#206 5(45)
நகைச்சுவை