கிளிநொச்சி, கிரிமினல் கிஷோர்
#322 5(23)
கற்பனை
வினா வங்கி
#244 4.9(36)
நகைச்சுவை
மௌட்டியம்
#110 4.9(82)
பெண்மையக் கதைகள்
வாழ்வு தொடங்குமிடம் நீதானே!!!
#221 4.9(41)
உண்மைக் கதைகள்
சங்கிலியா.. அட்டியலா..
#212 5(43)
காதல்
காவல் தெய்வம்
#395 4.9(16)
கற்பனை
Untitled
#185 4.9(51)
காதல்
டெப்டி மேனேஜர்
#83 4.8(107)
கற்பனை
அறுபதிலும்...
#224 4.9(41)
காதல்
இமையினுள்ளே...
#231 4.8(40)
காதல்
இருள் நிலா
#127 4.8(75)
த்ரில்லர்
அடைமழை காலத்திய வியாழக்கிழமையொன்றில் வீடுவந்து சேர்ந்தவன்
#473 4.8(11)
உண்மைக் கதைகள்
தந்தையுமானவள்
#92 4.9(95)
பெண்மையக் கதைகள்
சகுனம் - திருமாமகள்
#173 4.9(57)
உண்மைக் கதைகள்