அன்ன தாதா
#191 4.7(51)
கற்பனை
வினா வங்கி
#244 4.9(36)
நகைச்சுவை
"வா... பெண்ணே!"
#100 4.9(92)
த்ரில்லர்
சூல்
#93 4.9(94)
பதின்பருவக் கதைகள்
லீகார் - ஒரே ஒரு கார்
#88 4.9(100)
அறிவியல் புனைவு
பேரலல்
#111 4.9(81)
த்ரில்லர்
இமையினுள்ளே...
#231 4.8(40)
காதல்
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்
#168 4.9(58)
பெண்மையக் கதைகள்
பொட்டு
#214 4.8(44)
உண்மைக் கதைகள்
ஆசையே அலை போலே ....!!
#416 4.9(15)
நகைச்சுவை
மணி சாண்டியும் சாவித்ரி பாட்டியும்
#644 4.8(5)
நகைச்சுவை
கடைசியில் நீயுமா?
#151 5(63)
பதின்பருவக் கதைகள்
போதிமரத்தில் மரணப்புயல்
#193 4.8(49)
அரசியல்
வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ.?
#166 4.8(59)
பெண்மையக் கதைகள்