முதல் நீ முடிவு நான்
#563 4.5(8)
காதல்
சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
வாழ்க்கை
#247 4.9(36)
உண்மைக் கதைகள்
திருவிழா
#454 5(12)
சாகசம்
சின்ன ஆசை
#252 4.4(38)
கற்பனை
உதயன்
#497 4.9(10)
கற்பனை
ஞாயிற்றுக்கிழமை
#206 5(45)
நகைச்சுவை
சதுரங்கம் - விஜி ஆர் கிருஷ்ணன்
#303 4.6(27)
த்ரில்லர்
புடவை நல்லா இருக்கா...!?
#425 5(14)
அமானுஷ்யம்
மனதின் வேகம்!
#109 4.8(85)
பெண்மையக் கதைகள்
கயிறுகள்
#606 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
தடயம்
#371 5(17)
சாகசம்
தடுமாறும் தடங்கள்
#398 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
தூரத்தில் வீசியெறிந்த பிரம்பு
#799 5(2)
உண்மைக் கதைகள்