இன்னொரு யசோதரா.
#215 5(42)
பெண்மையக் கதைகள்
அறுபதிலும்...
#224 4.9(41)
காதல்
காலாந்தகன்
#375 4.9(17)
சிறார் இலக்கியம்
வாரிசு..!!
#311 4.8(25)
த்ரில்லர்
வாழ்வு தொடங்குமிடம் நீதானே!!!
#221 4.9(41)
உண்மைக் கதைகள்
தீர்த்தக்கரை ஓரத்திலே
#327 4.3(26)
காதல்
நம்பிக்கை
#774 5(2)
அரசியல்
அம்மாவுக்கு கல்யாணம்!
#226 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
இனிய இம்சையே
#424 5(14)
காதல்
டியூஷன் பாடம்
#404 4.7(16)
பதின்பருவக் கதைகள்
மிதுன் சக்கரவர்த்தி
#338 5(21)
பயண இலக்கியம்
காதல் என்பது எதுவரை
#174 4.8(58)
காதல்
வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#592 4.4(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
தனிமையின் குரல்
#225 5(40)
திகில்