#writeyourheartout

NODI

Books by MANIKANDAN P

ஒரு நொடி,ஒரு மனிதனுக்கு மட்டும் 24 மணிநேரமாக மாறினால், அவனிடம் ஒரு மனிதனின் மூளையை கட்டுப்படுத்தி, அந்தமனித உணர்வுகளின் அளவுகளை ஏற்றவோ, குறைக்கவோ முடிகின்ற சக்தி இருக்குமா

Read More... Buy Now Read Sample

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/