Piyush Kene

Writer.Poet.Civil Engineer.
Writer.Poet.Civil Engineer.

पाऊस,तू,मी..

By Piyush Kene in Poetry | Reads: 256 | Likes: 0

पाऊस म्हटला की मला फक्त तो पाऊस आठवतो, तुला आठवतं ?नविन शहरात, तुझ्या नविन जागी, जेव्हा  तुला पहिल्यांदा भेटायला  Read More...

Published on Jun 15,2020 11:58 PM

एक तुम थी, एक मै था..

By Piyush Kene in Romance | Reads: 237 | Likes: 0

एक तुम थी,एक मै था, और आवारा अपनी जिंदगी.. एक हवा से सांस लेते थे,एक चॉकलेट बाट लेते थे,हाथ में हाथ थामे सारा शहर घूम ले  Read More...

Published on Jun 15,2020 11:33 PM

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/