10 Years of Celebrating Indie Authors

shikokuorg

Du lịch Khát Vọng Việt mua lại tourismshikoku.org
Du lịch Khát Vọng Việt mua lại tourismshikoku.org

Ngày 5 tháng 11 năm 2020 vừa qua Công ty TNHH thương mại và du lịch Khát Vọng Việt đã mua lại thương hiệu du lịch Tourism Shikoku và website Tourismshikoku.org từ đối tác tại Nhật Bản, nhằm triển khai mở rộng các tour du lịch Nhật Bản, đặc biệt là các tour du lịch đến đảo Shikoku của Nhật Bản. hashtag#shikoku, #shikokutravel, #shikokutourism, #tourismshikoku, #japantravel, #tindulich, #thongtindulich, #congtyluhanh #tour #tourdulich #dulichkhatvongviet #kavotravel #congtydulichđịa chỉ:1 Trung Yên 10B, Yên HoàRead More...


Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/