Kiemdichdanang Phun xit khuan

KIEMDICHDANANG Dịch vụ phun xịt khuẩn tại Đà Nẵng. Khử trùng kho hàng, khử trùng văn phòng. Hoá chất Cloramin B, Sterine.
KIEMDICHDANANG Dịch vụ phun xịt khuẩn tại Đà Nẵng. Khử trùng kho hàng, khử trùng văn phòng. Hoá chất Cloramin B, Sterine.

 Giới thiệu:KIEMDICHDANANG Dịch vụ phun xịt khuẩn tại Đà Nẵng. Khử trùng kho hàng, khử trùng văn phòng. Hoá chất Cloramin B, Sterine. Máy phun ULV mù lạnh, phun khói nóng diệt khuẩn hiệu quả cao.Hastags, tag#kiemdichdanang, #phunxitkhuan, #khutrung, #khukhuanĐịa chỉ:Kiệt 408 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000Phone:0938055925Website:https://kiemdichdanang.com/  Read More...


Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/