Indie Author Championship #6

edu life

Edulife là đơn vị hàng đầu tổ chức giáo dục và đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tiếng anh, tin học quốc tế với đội ngũ giảng viên giàu năng lực và dày dặn kinh nghiệm.
Edulife là đơn vị hàng đầu tổ chức giáo dục và đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tiếng anh, tin học quốc tế với đội ngũ giảng viên giàu năng lực và dày dặn kinh nghiệm.

Edulife là đơn vị hàng đầu tổ chức giáo dục và đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tiếng anh, tin học quốc tế với đội ngũ giảng viên giàu năng lực và dày dặn kinh nghiệm. Không chỉ uy tín trong việc đào tạo tiếng Anh, tin học, Edulife còn được biết đến là trung tâm đào tạo chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính, kế toán trưởng... nâng cao chuyên môn cho nhiều học viên. Theo đó, nhiều học viên đã có chứng chỉ trong thời gian ngắn, bổ sung đầy đủ hồ sRead More...

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/