#National Writing Competition

Dong Dong Son

36 Cao Sơn - P. An Hưng - TP. Thanh Hóa
36 Cao Sơn - P. An Hưng - TP. Thanh Hóa

 Bio:Đồng Đông Sơn chuyên về đồ thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng bằng đồng như: Đỉnh thờ - Hạc - Nền, Chạm Khảm tam khí - Ngũ sắc; Chuông - Tượng phật - Châm dung; Tranh dân gian, chữ, đồng quê ...Thủ công 100% tại làng nghề đúc đồng truyền thống Đông Sơn, cái nôi của nền văn hóa cổ Đông Sơn.Địa chỉ:36 Cao Sơn - P. An Hưng - TP. Thanh HóaPhone:0868113168Read More...

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/