???????????

மீயாழ் பதிப்பக பதிப்பாசிரியர். எனது படைப்புகள் 2 அச்சு நூல்கள், 12 கிண்டில் மின்நூல். எழுத்தார்வளன். -விசித்திரன்
மீயாழ் பதிப்பக பதிப்பாசிரியர். எனது படைப்புகள் 2 அச்சு நூல்கள், 12 கிண்டில் மின்நூல். எழுத்தார்வளன். -விசித்திரன்

செவலை

By ??????????? in Historical Fiction | Reads: 2,504 | Likes: 3

செவலை************** "யேன் ஆத்தா, செவலைக்குத் தண்ணி வச்சியா??" என்று தன் மகள் இளவெயினியிடம் கேட்டபடியே கருப்பன் தன்னுடைய க  Read More...

Published on Jun 18,2022 10:15 PM

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/