உடைந்த கண்ணாடியில் பிம்பங்கள்
#730 4.7(3)
கற்பனை
யாரது கொஞ்சம் நில்லு.
#901 5(1)
திகில்
இறந்த காலத்தில் நிகழ்
#331 5(22)
சரித்திரக் கதைகள்
ஓய்வு
#334 4.9(22)
பெண்மையக் கதைகள்
வஞ்சப்புகழ்ச்சி
#447 4.7(13)
கற்பனை
எனது Lockdown Diary Ambal R Muthumani
#169 5(57)
உண்மைக் கதைகள்
மூணாறு
#152 5(63)
கற்பனை
என் காதல் தேவதையே
#560 4.8(8)
காதல்
அவள்(அது) அவன்
#219 4(52)
பெண்மையக் கதைகள்
விதை
#493 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
கடக்குட்டி
#432 5(13)
உண்மைக் கதைகள்
முதல் பா(ர்)வை
#591 4.6(7)
உண்மைக் கதைகள்
பூங்குழலி காத்திருப்பாள்
#276 4.9(29)
உண்மைக் கதைகள்
"அகத்தின் அழகு"
#20 5(480)
காதல்