துயரங்களுக்குள் சிறு தூறல்
#777 5(2)
கற்பனை
கைதடிகள்
#773 5(2)
கற்பனை
காதல்
#227 5(40)
காதல்
பைத்தியகாரிச்சி.
#770 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
ஊஞ்சல்
#192 5(48)
உண்மைக் கதைகள்
சாரிடி பொண்டாட்டி...
#164 4.7(62)
காதல்
கல்லெல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாகுமா ?
#405 5(15)
உண்மைக் கதைகள்
காவல் தெய்வம்
#395 4.9(16)
கற்பனை
சாமி&கோ
#849 5(1)
நகைச்சுவை
வாரிசு..!!
#311 4.8(25)
த்ரில்லர்
உரி
#67 4.9(130)
பதின்பருவக் கதைகள்
வாரிசு..!!
#924 0(0)
த்ரில்லர்
வீரனின் கதை
#752 5(2)
மர்மம்
கூரை வீடு:
#419 4.8(15)
உண்மைக் கதைகள்