திமிரு புடிச்சவ
#258 4.8(34)
உண்மைக் கதைகள்
எங்க ஊரு எங்க சாமி
#71 4.9(119)
கற்பனை
லீகார் - ஒரே ஒரு கார்
#88 4.9(100)
அறிவியல் புனைவு
பட்டாம்பூச்சியின் பாடம்
#558 4.8(8)
பெண்மையக் கதைகள்
ஃபைட்டர்
#144 4.9(65)
உண்மைக் கதைகள்
வாழ்நாள் கழிந்தது – மகா. கவி அரசன்
#669 5(4)
காதல்
காலப் பயணம்......
#230 4.8(40)
அறிவியல் புனைவு
விவசாயி
#295 4.9(26)
உண்மைக் கதைகள்
ஒற்றை இலையின் முத்தம்
#541 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
கம்பி மேல் நடக்கும் காதல்
#143 4.9(66)
காதல்
நீங்காத ரீங்காரம்
#596 5(6)
நகைச்சுவை
தூக்கணாங்குருவி
#462 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
பார்வை
#156 5(61)
பெண்மையக் கதைகள்
பித்து
#754 5(2)
கற்பனை