உண்மையான வாரிசு
#428 4.9(14)
பெண்மையக் கதைகள்
என் முதல் அடி...
#283 4.9(28)
பெண்மையக் கதைகள்
மறுபிறவி
#559 4.8(8)
கற்பனை
முத்தே முத்தம்மா
#305 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
இரவின் நிழலில் கௌரவப் படைப்பற்று
#349 4.7(21)
காதல்
உடைந்த உள்ளங்கள்
#461 4.8(12)
கற்பனை
நான்... நாம்...
#38 4.9(205)
சிறார் இலக்கியம்
நோய்
#24 5(389)
காதல்
உணர்வுகள் -vs- உணர்ச்சிகள்
#593 5(6)
கற்பனை
வாலிப ஆசை
#07 4.9(1086)
கற்பனை
நெஞ்சோடு கலந்திடு
#616 4.7(6)
காதல்
காதலே காத்திரு
#198 4.8(48)
காதல்
வலசைப் பறவைகள்
#372 4.7(18)
கற்பனை
ஜனனி நவீனின் - வரமே சாபமாய்
#48 4.9(189)
பெண்மையக் கதைகள்