நம்பிக்கையை உடைக்கும் தண்டனை
#532 4.6(9)
உண்மைக் கதைகள்
பெண் என பூமியில் பிறந்து விட்டால்
#218 4.8(43)
பெண்மையக் கதைகள்
நட்பு என்பது யாதெனில்
#864 5(1)
கற்பனை
உறவுகள் தொடர்கதை
#862 5(1)
காதல்
கருஞ்சாந்து நிறமொரு குட்டி
#761 5(2)
நகைச்சுவை
புதுவாழ்வு சதிராடுது
#913 4(1)
காதல்
Delivery/டெலிவரி
#600 5(6)
திகில்
வாழ்க்கை ஜன்னல்
#487 5(10)
பயண இலக்கியம்
சேலஞ்ச் எப்.எம்
#435 5(13)
அறிவியல் புனைவு
ஆக்கிரமிப்பு
#406 5(15)
பயண இலக்கியம்
இந்த பந்தம் போதும்!
#229 4.8(41)
உண்மைக் கதைகள்
மணி சாண்டியும் சாவித்ரி பாட்டியும்
#644 4.8(5)
நகைச்சுவை
காயத்ரியின் காதலன்
#483 5(10)
காதல்
நஷ்ட ஈடு
#142 5(65)
பெண்மையக் கதைகள்