இந்த கதை ஏன்...? எதற்காக...?
#713 5(3)
நகைச்சுவை
நிமலம்
#314 5(24)
கற்பனை
நவீன சகுனி
#875 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
காளிக்கோயில்.
#872 5(1)
திகில்
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை
#157 5(61)
கற்பனை
கூடாநட்பு
#808 4.5(2)
கற்பனை
தரிசனம்
#665 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
இதயம் விற்பனைக்கு அல்ல!
#351 4.9(20)
த்ரில்லர்
நிலாவில் ஒரு தமிழன்
#188 5(50)
அறிவியல் புனைவு
செல்ல மகள்
#750 5(2)
கற்பனை
எவனோ ஒருவன் எழுதுகிறான்
#141 4.9(66)
கற்பனை
இங்கே அக்கறை இருக்க, அக்கரை (தனிக்குடித்தனம்) எதற்கு
#741 5(2)
காதல்
அவனுக்கும் உணர்வுண்டு
#105 4.8(86)
கற்பனை
சுமதியின் காதல்.
#842 5(1)
உண்மைக் கதைகள்