கூடாநட்பு
#808 4.5(2)
கற்பனை
தரிசனம்
#665 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
இதயம் விற்பனைக்கு அல்ல!
#351 4.9(20)
த்ரில்லர்
நிலாவில் ஒரு தமிழன்
#188 5(50)
அறிவியல் புனைவு
செல்ல மகள்
#750 5(2)
கற்பனை
எவனோ ஒருவன் எழுதுகிறான்
#141 4.9(66)
கற்பனை
இங்கே அக்கறை இருக்க, அக்கரை (தனிக்குடித்தனம்) எதற்கு
#741 5(2)
காதல்
அவனுக்கும் உணர்வுண்டு
#105 4.8(86)
கற்பனை
சுமதியின் காதல்.
#842 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
கத்தரி
#239 4.9(38)
கற்பனை
அல்லி
#364 4.9(18)
கற்பனை
தாவணிக் கனவுகள்.
#813 4.5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
விடுமுறை
#94 5(93)
காதல்
நடுநிசி நாயகி
#802 5(2)
அமானுஷ்யம்