அந்தமானும், ஆச்சியும்
#120 4.7(79)
கற்பனை
அல்பெர்ட்டா சிஸ்டர்
#809 4.5(2)
கற்பனை
விடுதியில் தற்கொலை
#113 4.8(82)
த்ரில்லர்
மூன்றாம் பால்
#734 4(3)
உண்மைக் கதைகள்
மிதுன் சக்கரவர்த்தி
#338 5(21)
பயண இலக்கியம்
புது வருசம் பொறந்தாச்சு
#845 5(1)
நகைச்சுவை
செருப்பு தைப்பவரின் மகன்
#478 4.8(11)
அரசியல்
இன்னுயிர் தந்தனை
#161 4.8(62)
பதின்பருவக் கதைகள்
அந்த அழகாக மணம்
#637 5(5)
கற்பனை
உலகம் அப்படித்தான்!
#883 5(1)
கற்பனை
எனக்குப்புரிகிறது. உங்களுக்கு...?
#614 4.7(6)
பயண இலக்கியம்
எல்லாம் அவன் செயல்
#771 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
வேணு டெய்லர்
#393 4.6(17)
கற்பனை
தந்தை மகற்காற்றும்....
#282 4.7(29)
சாகசம்