எக்ஸ்
#503 4.9(10)
திகில்
அனுமானம்
#571 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
யாரோ ஒருவன்
#579 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
மே மாதக் கனவுகள்
#72 4.8(120)
சிறார் இலக்கியம்
சோடாபுட்டி வாத்தியார்
#791 5(2)
கற்பனை
கழுவேற்ற வதம்
#633 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
சிவப்பு சிக்னல் விளக்குகள்
#738 3.7(3)
உண்மைக் கதைகள்
அந்தமானும், ஆச்சியும்
#120 4.7(79)
கற்பனை
அல்பெர்ட்டா சிஸ்டர்
#809 4.5(2)
கற்பனை
விடுதியில் தற்கொலை
#113 4.8(82)
த்ரில்லர்
மூன்றாம் பால்
#734 4(3)
உண்மைக் கதைகள்
மிதுன் சக்கரவர்த்தி
#338 5(21)
பயண இலக்கியம்
புது வருசம் பொறந்தாச்சு
#845 5(1)
நகைச்சுவை
செருப்பு தைப்பவரின் மகன்
#478 4.8(11)
அரசியல்