அவள் விதி?!
#806 4.5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
துப்பாக்கி முனையில்
#726 4.7(3)
த்ரில்லர்
சொம்புத்தூக்கி
#688 4.5(4)
நகைச்சுவை
வாரணாசி
#657 4.2(5)
கற்பனை
நம்பிக்கை
#774 5(2)
அரசியல்
பெரியத்தேவர்
#687 4.5(4)
கற்பனை
அத்தர் - நாணற்காடன்
#679 5(4)
உண்மைக் கதைகள்
அமிர்தம்
#542 5(8)
அறிவியல் புனைவு
புது வெளிச்சம்
#272 5(29)
பெண்மையக் கதைகள்
முதலும் நீ முடிவும் நீ
#681 4.8(4)
காதல்
அம்மா
#890 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
காதல் வரம்
#847 5(1)
காதல்
பெத்த மனம் பித்து
#248 4.9(35)
கற்பனை
கரும்பலகை கணக்குகள்
#676 5(4)
உண்மைக் கதைகள்