சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்
#653 4.4(5)
உண்மைக் கதைகள்
புத்தர் கனவு
#02 5(6862)
கற்பனை
இதயம்
#912 4(1)
கற்பனை
அந்தகாரம்
#208 4.7(46)
த்ரில்லர்
எங்கே(யும்)? இல்லை!
#448 4.7(13)
பதின்பருவக் கதைகள்
கயிறுகள்
#606 5(6)
பெண்மையக் கதைகள்
.உற்றத் தோழி
#677 5(4)
பதின்பருவக் கதைகள்
பட்டாம்பூச்சியாக மாறிய இளவரசி
#457 4.9(12)
சிறார் இலக்கியம்
டெப்டி மேனேஜர்
#83 4.8(107)
கற்பனை
இன்றைக்கு நான்கு கனவுகள்
#464 5(11)
அறிவியல் புனைவு
மகா மன்னிப்பு
#620 5(5)
கற்பனை
மதுபானக் கடை
#841 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
வேர்கள்
#742 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
தடுமாறும் தடங்கள்
#398 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்