டெப்டி மேனேஜர்
#83 4.8(107)
கற்பனை
இன்றைக்கு நான்கு கனவுகள்
#464 5(11)
அறிவியல் புனைவு
மகா மன்னிப்பு
#620 5(5)
கற்பனை
மதுபானக் கடை
#841 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
வேர்கள்
#742 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
தடுமாறும் தடங்கள்
#398 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
ஜான்சி ராணி
#439 5(13)
பெண்மையக் கதைகள்
குரங்கு வெடி
#413 4.6(16)
கற்பனை
poor children
#786 5(2)
Not applicable to thamizh
தரிசனம்
#831 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
வானம்
#840 3(2)
பயண இலக்கியம்
அப்பாவின் ஆசை
#400 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
ஒரு நாள் இரவு
#732 4(3)
த்ரில்லர்
நாசுக்கு
#55 5(160)
கற்பனை