ஊஞ்சல்
#178 4.6(58)
அமானுஷ்யம்
ஒரு உயிர்
#528 4.8(9)
கற்பனை
சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
மறைந்த உணவு மறைக்கப்பட்டவை
#641 5(5)
அறிவியல் புனைவு
வைரமணி
#47 4.9(188)
கற்பனை
முக்கனி
#456 5(12)
கற்பனை
மனிதம் வளர்ப்போம்
#878 5(1)
கற்பனை
தாய்மை
#116 4.8(79)
உண்மைக் கதைகள்
VELICHAM
#195 4.8(49)
சாகசம்
சொல்லாத சொல்லுக்கு விலையேதுமில்லை
#414 4.9(15)
கற்பனை
கரைந்து போன கனவுகள்
#584 4.9(7)
கற்பனை
ஆடு புலி ஆட்டம்
#727 4.7(3)
த்ரில்லர்
பிரம்மதேவரின் மூக்குத்தி
#643 4.8(5)
சாகசம்
"காதல் என்றால் காத்தல் என்று பொருள்"
#01 5(6937)
காதல்