கரகாட்டம்
#296 4.7(27)
பெண்மையக் கதைகள்
நத்தை
#399 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
கதவு
#544 5(8)
மர்மம்
அன்பு சூழ் மனது
#121 4.9(76)
பயண இலக்கியம்
தீ மிதிர்காலம்
#733 4(3)
த்ரில்லர்
குயிலிக்கு நான்கு கால்கள்
#690 4.3(4)
த்ரில்லர்
குண்டு பல்பு வெளிச்சம்
#835 3.5(2)
உண்மைக் கதைகள்
அன்பு சூழ் மனது
#662 5(4)
பயண இலக்கியம்
ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் ரயில் இருக்கிறது
#848 5(1)
சாகசம்
பொரிக்காரி
#818 4(2)
காதல்
கரும்பன்
#817 4(2)
சாகசம்
குட்டிச்சாத்தான்
#698 5(3)
த்ரில்லர்
இரவைத் தேடும் பனித்துளி
#52 4.8(177)
கற்பனை
சொர்க்கத்தை தேடி
#04 5(1434)
காதல்